Mũi phay TCT hợp kim

  • Mui Phay Chu VMũi phay TCT là loại hợp kim cứng….
  • Chịu nhiệt độ cao và mài mòn các lại kim loại và hợp kim khác ….
  • Mũi phay TCT dùng để cắt các loại gỗ, Kim loại khác….
  • https://muiphay.com/wp-admin/post-new.php