Hướng dẫn lắp máng lưới

Máng cáp dạng lưới (wire mesh tray) được sử dụng trong nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp, tòa nhà, văn phòng, hệ thống đi cáp ngoài trời, trong nhà.

Máng cáp dạng lưới (wire mesh tray) được sử dụng trong nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp, tòa nhà, văn phòng, hệ thống đi cáp ngoài trời, trong nhà.