Mũi bo góc R 301

Đặc trưng

HW / Z2 / RH
Hai ống sáo, nghiêng cacbua với các ổ bi hướng dẫn hoàn toàn kèm theo. Lý tưởng cho các trang web cạnh tranh. Các bo tròn cạnh được sản xuất. Install the low more height will create an location. Cũng được sử dụng cho bàn thả lá, đúc, vv
* Vui lòng chỉ sử dụng trên bàn bộ định tuyến.

BÁO GIÁ SỈ TƯ VẤN ZALO